Samuel Butlers Bildungsroman ‘The Way of All Flesh’

Hans Bertens Een nog altijd lezenswaardige Buldingsroman. Over Samuel Butlers ‘The Way of All Flesh’

De Britse Samuel Butler schreef met The Way of All Flesh (1903) een roman die terecht tot de minor classics wordt gerekend binnen de Engelse literatuur. In een fonkelnieuw essay houdt Hans Bertens de roman onder de loep.

The Way of All Flesh is Samuel Butlers persoonlijke, soms bittere afrekening met een milieu dat met de volledige steun van de conservatieve Victoriaanse samenleving alle tekenen van intellectuele rebellie, en ook die van de daarmee samenhangende oorspronkelijkheid en creativiteit, ziet als redenen voor tuchtiging.
In deze nog altijd lezenswaardige Bildungsroman ontworstelt de jonge Ernest Pontifex (net als Butler zelf geboren in 1835) zich met horten en stoten aan zijn milieu en vindt uiteindelijk, na meermalen pijnlijk zijn neus te hebben gestoten, een op het oog sereen, zij het sceptisch, evenwicht. Net als Butler groeit Pontifex op in een akelig, kleinburgerlijk en liefdeloos domineesgezin. Op een boeiende, amusante en erudiete wijze bestrijkt The Way of All Flesh een groot deel van wat wij nu de Victoriaanse periode noemen. De uiteindelijk succesvolle worsteling van Ernest Pontifex om te ontsnappen aan een benauwende omgeving en om een eigen levensinvulling en een eigen stem te vinden is van alle tijden.

Dit essay verscheen eerder op Schwob.nl. Klik hier voor een overzicht van alle Armada-artikelen op Schwob.