Suze van der Poll

is als universitair docent Scandinavische en Europese Letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 2009 op een dissertatie over de terugkeer van het realisme in de hedendaagse Noorse literatuur en is lid van de Georg Brandesskole in Kopenhagen en van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.
Zie verder haar medewerkerspagina op de website van de UvA.