Word Vriend

Het online magazine Armada is gratis toegankelijk voor lezers, en dat willen wij graag zo houden.

Op dit moment ontvangt Armada nog geen subsidies, en alle medewerkers leveren hun bijdragen onbezoldigd.

Wilt u Armada fier in de vaart houden, met onder meer een nóg betere website, dan kunt u Vriend worden.

U bent al Vriend van Armada vanaf 10 euro per jaar. Meld u aan als vriend door ons een mail te sturen.

U kunt ook het bedrag van 10 euro (of meer) direct overmaken op IBAN NL72 TRIO 0198 314175 t.n.v. onze penningmeester J.R. Radersma te Amsterdam o.v.v. Vriend van Armada.