Hans Bertens

was als faculteitshoogleraar verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, met als leeropdracht de intellectuele en literaire geschiedenis van de twintigste eeuw.
Hij publiceert vooral op het gebied van het postmodernisme (onder andere The Idea of the Postmodern: A History, Londen en New York 1994), theorievorming rond literatuur (zie de derde herziene druk van Literary Theory: The Basics, Londen en New York 2013) en de Amerikaanse letterkunde. American Literature: A History, dat hij samen met Theo D’haen (Leuven) schreef verscheen in 2014 in Engeland en de Verenigde Staten. In de loop der jaren schreef hij vele bijdragen over uiteenlopende onderwerpen voor Armada.
Hans Bertens is te vinden op LinkedIn en op de website van de Universiteit Utrecht.